Politica de confidențialitate (17 decembrie 2018)

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

 

Societatea Akheron Serv S.R.L.(denumită în contiuare – Societatea)prelucrează o serie de date cu caracter personal ale Utilizatorilor (fie că sunt sau nu înregistrați) atunci când utilizează Site-ul și/sau orice Serviciu oferit de Akheron Serv S.R.L. (spre exemplu când participați la concursurile și/sau campaniile noastre). Această politică de confidențialitate („Politica”) descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legătură cu aceste prelucrări, precum și modul în care Noi vom respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoana vizată conform legislatiei privind proțectia datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).

ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-UL SAU ORICARE DINTRE SERVICIILE NOASTRE, VĂ RECOMANDĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ POLITICĂ PENTRU A ÎNȚELEGE CUM VĂ SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL.

 

CINE ESTE RESPONSABIL DE PRELUCRAREA DATELOR DVS.?

Akheron Serv S.R.L. o societate cu raspundere limitată, cu sediul în România , este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislatiei privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, în ceea ce priveste datele cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate și prelucrate prin intermediul Site-ului și/sau în contextul Serviciilor oferite prin intermediul sau în legătură cu Site-ul.

 

Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal Societatea poate fi contactată folosind următoarele date de contact:

Responsabilul cu Protecția Datelor

Adresa: 417545 - Șimian, nr. 750, jud. Bihor, România

CIF: 10410091

Reg.com.: J05/267/2006

Email: protectiadatelor@akheronserv.ro

Telefon: 0040 742 042 066

 

CE DATE PRELUCRĂM?

Societatea prelucrează datele personale pe care ni le furnizaţi atunci când utilizaţi Site-ul (de exemplu când comentați în secțiunea de comentarii), vă înregistrați pe pagina noastră, contractați un abonament, vă înscrieţi în campaniile noastre (și/sau campaniile organizate împreună cu partenerii nostri), doriţi să primiţi comunicări comerciale sau să participaţi la sondajele şi chestionarele noastre, sau ne contactați prin orice mijloace de comunicare.

De asemenea, utilizăm module cookie și tehnologii similare pentru a vă recunoaște pe dvs. și dispozitivele dvs. De asemenea, permitem altor persoane să utilizeze module cookie. Modul în care utilizăm aceste tehnologii sunt descrise în capitolul Despre Cookies.

 

Transmiterarea de comunicări comerciale, invitații de a participa la concursuri, chestionare sau sondaje

Dorim să vă transmitem materiale promoţionale, să vă informăm în legătură cu noile produse / servicii oferite de Societate, de a vă lansa invitaţii de a participa la loterii promoţionale, la sondaje sau de a răspunde la chestionare şi pentru a vă comunica alte informaţii similare care considerăm că pot fi de interes pentru dvs., inclusiv, dacă sunteţi de acord, prin transmiterea de materiale promoţionale/comunicări de marketing privind produsele/serviciile partenerilor Societăţii.

 

Organizarea de concursuri și promoții

Dacă sunteţi de acord, puteţi participa la concursurile şi loteriile cu premii organizate de noi şi/sau partenerii noştri. De asemenea, atunci când organizăm concursuri, avem interesul legitim să prelucrăm date pentru efectuarea formalităților aferente pentru acordarea premiilor revendicate de câștigatori, soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea campaniilor și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor regulamentului, investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări.

 

Înregistarea convorbirilor telefonice cu câștigătorii concursurilor organizate de noi

Putem înregistra convorbirile telefonice cu persoanele declarate câștigătoare în concursurile/ loteriile organizate de noi. Înregistrarea convorbirilor ne ajută să gestionăm activitatea noastră internă în departamentul care se ocupă de promoții/marketing, dar și pentru a asigura dovada aspectelor agreate cu câștigatorii în cazul unor potențiale dispute sau litigii cu privire la premiile acordate. Înregistrarea se va face doar dacă vom avea cosimțământul interlocutorului.

 

Analiza interacțiunii dvs. cu Societatea în vederea furnizării unor oferte personalizate,(inclusiv pe baza unor analize avansate)

În anumite situaţii, putem utiliza informaţiile colectate de la dvs. în combinaţie cu datele pe care le obţinem de la echipele noastre de vânzări şi/sau de marketing cu privire la interacţiunea dvs. cu Societatea, pe care să le folosim în contextul comunicărilor noastre de marketing. Dorim să eficientizăm activitatea noastră de marketing, oferind clienţilor noştri produse / servicii relevante şi personalizate. De asemenea, dacă sunteţi de acord, putem efectua analize avansate cu privire la interesele şi preferinţele dvs. rezultând din informaţiile pe care le deţinem despre dvs. din interacţiunea cu noi, precum şi prin combinarea datelor obţinute de la terţi (de exemplu prin intermediul tehnologiilor de analiză a navigării web) pentru a vă transmite comunicări comerciale adaptate nevoilor şi preferinţelor dvs.

Putem realiza diverse raportări, analize şi studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate şi succesul acestora, activitatea de vânzări / prelucrare.

 

Executarea contractului încheiat cu noi

Atunci când solicitați furnizarea unor abonamente putem prelucra anumite date personale necesare pentru aceste scopuri (de exemplu nume şi prenume, adresa de livrare/furnizare, date de tranzacţionare, etc.)

 

Gestiunea relațiilor cu Utilizatorii și suport

Avem interesul să oferim servicii adecvate prin intermediul Site-ului tuturor persoanelor care îl accesează. Prin urmare, prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru scopul gestiunii relațiilor cu Utilizatorii Site-ului, spre exemplu atunci când ne contactează cu diverse întrebări sau solicitări privind funcționalitățile Site-ului, întrebări cu privire la serviciile Societății oferite prin Site etc.

Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim constând în interesul nostru de a asigura servicii adecvate.

 

Analize și statistici privind funcționarea Siteului, cookies și tehnologii similare

Putem folosi datele cu caracter personal pe care le furnizează Utilizatorii sau pe care le colectăm în contextul utilizării Serviciilor pentru scopul efectuării unor analize și statistici privind Serviciile noastre inclusiv a modului în care funcționează Siteul sau sunt oferite Serviciile. Analizele și statisticile pe care le facem ne ajută să înțelegem mai bine cum am putea să îmbunătățim Serviciile noastre sau funcționalitățile Site-ului. În efectuarea analizelor și statisticilor utilizăm de asemenea cookies și alte tehnologii similare cookies conform Despre Cookies.

De asemenea, cookie-urile și tehnologiile similare sunt utilizate pentru a vă oferi publicitate bazată pe interes.

 

Conectare prin rețele de socializare

Am implementat diverse mecanisme de interconectare cu paginile de socializare, cum ar fi Facebook, Twitter, Youtube și Instagram astfel încât să aveți posiblitatea să accesați conținutul postat de noi pe Site și/sau conturile noastre asociate pe acele rețele sociale mai facil. Dacă accesati conțintul postat pe acele rețele de socializare sau comentați de pe socializare, sau accesați Site-ul prin intermediul contului de Facebook, o serie de date publice din profilul dvs. de pe acele rețele de socializare ne vor fi transmise și nouă de către operatorii acelor rețele de socializare.

 

Îndeplinirea unor obligații legale

Uneori prelucrarea datelor este necesară pentru a ne îndeplini obligaţiile legale ce ne revin, cum ar fi: plata impozitelor şi a contribuţiilor relevante (de exemplu câştigătorii concursurilor), raportarea către autorităţile fiscale relevante şi ţinerea unor evidenţe contabile; arhivarea datelor conform legislaţiei aplicabile; publicarea numelui câştigătorilor şi a premiilor acordate în loteriile promoţionale organizate.

 

Apărarea drepturilor și intereselor în justiție

Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie în cadrul unei proceduri în faţa unei instanţe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea.

 

CUI DEZVĂLUIM DATELE?

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către:

I - entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi (din EEA sau din state terțe) implicate în furnizarea Serviciilor, inclusiv în furnizarea comunicărilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plată pentru diverse facilități de plată, furnizorii de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail), organizarea și desfășurarea concursurilor / promoțiilor noastre (inclusiv atunci când sunt organizate în parteneriat cu alte entități);

II - dacă avem obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental; sau

III - dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislației aplicabile.

De asemenea, datele dvs. cu caracter personale pot fi dezvăluite terților furnizori de cookies și tehnologii similare conform celor descrise în capitolul Despre Cookies.

 

2.CÂT PĂSTRĂM DATELE?

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal căt este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, dacă sunteti un abonat de-al nostru, datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a raporturilor contractuale, plus o perioadă minimă de 3 ani de la încetare (cât este termenul de prescripție pentru acțiuni în justiție), de asemenea, dacă sunteți câștigator al unui concurs organizat de Societate, putem păstra datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă de 3 ani de la data la care a expirat termenul în care premiul ar fi trebuit sa fie revendicat sau de la dată la care ați revendicat premiul. Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi păstrate pentru o perioadă mai lungă, pentru scop de arhivare, conform regulilor de arhivare aplicabile.

 

3.CE DREPTURI AVEȚI ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

a.Dreptul de acces - puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării.

b.Dreptul de a corecta datele - puteți să ne solicitați să modificăm datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c.Dreptul la ștergere - puteți solicita ștergerea datelor personale atunci cînd:

I - acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;

II - v-ați retras consimțămantul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale;

III - datele sunt prelucrate contrar legii;

IV - datele trebuie șterse conform legislației relevante.

d.Retragerea consimțământului și dreptul la opoziție - puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ. De asemenea vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazat pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică.

e.Restricționare - în anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale

f.Dreptul la portabilitatea datelor - în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

g.Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere - aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor în cazul în care considerati că v-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România

anspdcp@dataprotection.ro

 

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENȚIONATE MAI SUS NE PUTEȚI CONTACTA UTILIZÂND DATELE DE CONTACT MENȚIONATE LA SECȚIUNEA 1(DATE DE CONTACT).

Marci comercializate